Samen met enkele innovatieve en gespecialiseerde partners bieden wij concepten voor het ontwikkelen en beheren van complete installaties.                                                     

Onze doelstelling is het compleet hergebruik van grondstoffen en de productie van duurzame energie uit reststromen zoals biomassa, GFT, huisvuil, voedselresten en vele andere organische afvalstromen.

Met de nieuwste technieken is het nu mogelijk om zeer rendabele installaties met hoge productie capaciteit te realiseren. Tevens hebben wij de mogelijkheid, naast grote installaties, ook kleinere eenheden voor lokale energie productie en afvalrecycling te ontwerpen.

Door eigen innovatie in ontwerp en productie door o.a.  db Technologies als onderdeel van de ANAERGIA Group, bieden wij totaaloplossingen voor een toekomst gericht op de circulaire economie!