Samen met enkele innovatieve en gespecialiseerde partners bieden wij concepten voor het ontwikkelen en beheren van complete installaties.                                                     

Onze doelstelling is het compleet hergebruik van grondstoffen en de productie van duurzame energie uit reststromen zoals biomassa, GFT, huisvuil, voedselresten en vele andere organische afvalstromen.

Totaaloplossingen voor een toekomst gericht op de circulaire economie!